Lastensuojelun jälkihuollon laatukriteeristö

Lastensuojelun jälkihuollon laatukriteeristön tavoitteena on vahvistaa laatu- ja vaikuttavuusajattelua jälkihuoltotyössä. Kriteeristö keskittyy täysi-ikäisiin nuoriin ja itsenäistymisen tuen kuvaamiseen. Laatukriteerien avulla varmistetaan turvalliset ja asiakaslähtöiset palvelut jälkihuollon nuorille. Laatukriteerit ovat tulevaisuuteen suuntaavia suosituksia siitä, miten jälkihuoltoa tulisi toteuttaa eri toimijoiden näkökulmista. Kriteeristön avulla kuvataan sitä, mitä hyvä jälkihuolto on.

Laatukriteeristö on suunnattu jälkihuollon kehittämisestä kiinnostuneille, jälkihuollon ja sijaishuollon työntekijöille sekä nuorille, joita jälkihuolto koskettaa. Kriteerit kutsuvat kehittämään jälkihuoltoa ja arvioimaan sen laatua. Kriteerit on laadittu, jotta ammattilaiset voivat tarkastella omaa työtään eri näkökulmista, työskennellä monitoimijaisesti ja selkeyttää toimijoiden välistä roolitusta. Kriteeristössä on nuoren toimijuutta vahvistavia kysymyksiä, jotka korostavat nuoren osallisuutta jälkihuoltoprosessissa.

Kriteeristön avulla tavoitellaan tasalaatuista ja yhdenvertaista jälkihuoltoa. Jälkihuollon tulee olla turvallista, nuorta osallistavaa ja luoda jatkumoa lastensuojelun tuelle viimeistellen lastensuojeluprosessin. Laatukriteeristö on jäsennelty kronologisesti jälkihuoltoprosessin mukaan. Kriteeristössä kuvataan valittujen jälkihuollon toimijoiden vastuita ja tehtäviä. Laatukriteeristössä ensimmäisenä toimijana on nuori itse.

Alla voit katsoa tallenteen laatukriteeristön esittelystä 1.12.2023 pidetystä hankkeen päätöswebinaarista. Laatukriteeristö löytyy tallenteen alta.