Laatua jälkihuoltoon – osaamisen vahvistamisen kokonaisuus

Tämän kokonaisuuden suoritettuasi sinulla on perustiedot työskentelystä jälkihuollossa. Tämä osaamisen vahvistamisen kokokaisuus tarjoaa ajankohtaista tietoa ja syvempää ymmärrystä myös jälkihuollossa jo työskenteleville ammattilaisille. Työntekijä voi hyödyntää materiaalia oman työnsä laadun ja arvioinnin tukena.

Alle on koottuna lastensuojelun jälkihuollon ydinsisältöjä. Nuoren osallisuus on keskeisenä osana kytkeytyneenä jokaiseen sisältöosioon. Niihin voi perehtyä järjestyksessä tai valita vain tiettyjä osia. Jokainen teema sisältää

  1. tiiviin kuvauksen – Mistä on kyse?
  2. syventävän osan sisältäen ydinlähteet – Lue lisää ja syvennä
  3. kysymyspatterin, joiden avulla voi omaa osaamistaan testata – Testaa osaamisesi

Hankkeessa on tuotettu jälkihuollon laatukriteeristö. Kriteeristö vaatii toimiakseen jokaisen ammattilaisen oman työn reflektiota. Tämä osaamisen vahvistamisen materiaali voi toimia ammattilaisen reflektion tukena.

Sisältöjä päivitetään vuoden 2023 loppuun saakka. Sisältö on tuotettu Aikuistuvan nuoren tukeminen laadukkain jälkihuoltopalveluin -hankkeessa, jota rahoittaa Euroopan Unionin sosiaalirahasto ajalla 1.1.2022 – 31.12.2023.