Tervetuloa tutustumaan erilaisiin jälkihuollon työvälineisiin. Työvälineet ovat heti käyttöön otettavissa ja käytännöllisiä. Testaa itse ja jaa työkaluja myös muille! Ne ovat tuotettu hankkeen aikana yhteiskehittämällä sekä opinnäytetöinä.

Alta löydät

  1. Palvelumallinnuksen
  2. Mun itsenäistyminen – työkirjan
  3. Talousasioiden tsekkauslistan sekä opasvideon
  4. Koonnin erilaisista digitaalisista työvälineistä

Sijaishuollon jälkihuollon palvelumallinnus

Hei, sinä lastensuojelun jälkihuollossa työskentelevä osaaja tai jälkihuollosta kiinnostunut henkilö! Kuten tiedetään, itsenäistyminen on vaativa prosessi ja jälkihuollon tehtävä on tukea nuorta aikuisuuden kynnyksellä. Jälkihuollossa työskentely on haastavaa ja vaatii useita taitoja. Tämä palvelumallinnus on luotu avuksi laadukkaan työn tekemiseen ja siinä huomioidaan sekä ammattilaisen että nuoren näkökulmat. Palvelumallinnus on työkaluna vaativan ja yksilöllisen tuen tarjoamisessa. Palvelumallinnuksen keskeisinä arvoina ovat osallisuus, luottamus sekä turvallisuus.

Alla on palvelumallinnukset esittely, joka on tallenne hankkeen päätöswebinaarista 1.12.2023. Tallenteen alla on palvelumallinnuksen materiaalit.

Mun itsenäistyminen -työkirja

Mun itsenäistyminen -työkirja on tarkoitettu itsenäistyville nuorille sekä heidän kanssa työskenteleville ammattilaisille. Sen pääteema on asuminen sekä arjen sujuminen. Se sisältää erilaisia tehtäviä muun muassa arjen taitoihin, vahvuuksiin ja voimavaroihin sekä hyvinvointiin liittyen. Työkirjan avulla työntekijä ja nuori voivat vahvistaa yhteistyötään.

Kirja on tarkoitettu käytettäväksi digitaalisessa muodossa, mutta sen voi myös mainiosti tulostaa käyttöönsä ja soveltaa sisältöjä. Työkirjan ovat toteuttaneet opinnäytetyönä hankkeen toimieksiannosta Savonian sosionomiopiskelijat.

Opasvideo taloudellisen itsenäisyyden matkalle ja tsekkauslista

Jo sijaishuollon aikana voidaan tukea ja vahvistaa nuoren taloustaitoja siten, että itsenäiseen elämään siirtyessä nuorella olisi luottamus omaan talousosaamiseen sekä tietoa siitä mistä voi saada apua. Video ja tsekkauslista ovat tarkoitettu jälkihuoltoon siirtyville nuorille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Työkalun avulla lisätään jälkihuoltonuorten talousosaamista.

Opasvideon sekä tsekkauslistan ovat toteuttaneet opinnäytetyönä hankkeen toimieksiannosta Savonian sosionomiopiskelijat.

Digitaalisia välineitä

Digitaalisuus on keskeinen osa nuorten elämää. Nuorilla on oletusarvona, että heitä palvellaan digitaalisesti ja heille vuorovaikutus verkkoympäristössä on luontevaa (Soini & Tulensalo). Jälkihuollon piirissä oleva sukupolvi (noin 1996-2014 syntyneet) ei ole nähnyt koskaan maailmaa ilman sosiaalista mediaa tai internettiä. Nämä nuoret ovat rakentamassa digitaalista kulttuuria; tiedot sekä taidot navigoida digitalisoituvassa yhteiskunnassa ovat merkittävässä asemassa. (Digi- ja väestötietovirasto, 2021.)

Myytti puhelin kädessä syntyneistä diginatiiveista on tiukassa. Eräs haastateltu nuori kiteyttää hyvin Digi- ja väestöviraston Nuorten digitaitojen kartoituksessa todellisuuden ”Kaikki olettaa, että meidän ikäiset tietää kaiken ja on syntynyt puhelin kädessä. Meille ei oo opetettu perustaitojakaan.” Aikuisten kuva nuorten digitaidoista on todella kapea. Vaikka nuoret ovat taitavia sosiaalisen median käyttäjiä, eivät taidot riitä pankkiasiointiin tai hakemusten täyttämiseen. (Digi- ja väestötietovirasto, 2021.)

Hämäläinen 2023.

Alle on koottuna teemoittain digitaalisia välineitä, joita voivat hyödyntää nuoret sekä jälkihuollon ammattilaiset. (Huom. päivitetty syksyllä 2023).