Laadukasta ja vaikuttavaa jälkihuoltoa

Lastensuojelun jälkihuollon toteuttaminen laadukkaasti vaatii paljon ponnistelua. Tätä työtä edistämään olemme piirtäneet laatukriteereillä kartan sekä luoneet erilaisia käytännönläheisiä työvälineitä. Tuotokset tukevat laadukkaan ja vaikuttavan jälkihuoltotyön toteuttamista sekä kehittämistä. Näin vaikutamme nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn sekä lisäämme hyvinvointia ja elämän laatua.

Osaamisen kehittämisen kokonaisuus tarjoaa ajankohtaista tietoa ja syvempää ymmärrystä myös jälkihuollossa jo työskenteleville ammattilaisille. Työntekijä voi hyödyntää materiaalia oman työnsä laadun ja arvioinnin tukena.

Laatukriteerien avulla varmistetaan turvalliset ja asiakaslähtöiset palvelut jälkihuollon nuorille. Laatukriteerit ovat tulevaisuuteen suuntaavia suosituksia siitä, miten jälkihuoltoa tulisi toteuttaa eri toimijoiden näkökulmista. Kriteeristön avulla kuvataan sitä, mitä hyvä jälkihuolto on.

Työvälineitä jälkihuoltoon osiosta löydät käytännön työkaluja laadukkaan jälkihuoltotyön toteuttamiseen. Käyttöön ottamalla näitä työvälineitä kehität samalla omaa työtäsi ja työkulttuuria.

Monitoimijainen asiantuntijaverkosto osiosta löydät esityksen verkoston rakenteesta sekä työvälineen, joka auttaa työskentelyn jäsentämisessä.

Laatukriteeristö sekä muut sisällöt ovat tuotettu palvelumuotoilun keinoja hyödyntäen. Tämä tarkoittaa, että kehittäminen on tehty yhdessä käytännönläheisiä työkaluja ja menetelmiä käyttäen. Lisäksi on varmistettu, että kehittämisen sydämessä on asiakas, eli jälkihuollossa oleva nuori.

Alla olevien videoiden myötä kutsumme sinut mukaan kehittämään jälkihuoltoa. Askel kerrallaan pääsemme yhteiseen tavoitteeseen!

Hankkeessa julkaistua

Savonia-artikkeli: Auta digiajan nuoria itsenäistymisen ja aikuistumisen tiellä – murretaan myytti diginatiiveista

Savonia-artikkeli: Vaativaa tuhattaiturin työtä – lastensuojelun jälkihuollon henkilöstön osaamisen nykytila ja tarpeet

Savonia-artikkeli: Kun silta nousee pystyyn kehittämisessä – tekoäly auttaa

Yhteistyössä

Euroopan Unioni, Euroopan sosiaalirahaston logo.
Vipuvoimaa EU:lta -logo.
Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus -logo.