Mistä on kyse?

Erilaisilla tuen muodoilla sekä työskentelyn tavoilla voidaan tukea nuoren aikuistumista (THL 2020). Tärkein työmenetelmä on kohtaaminen. Nuoren on tultava nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Nuoret tarvitsevat ennen kaikkea rinnalla kulkijaa, jolla on aikaa kuunnella ja olla läsnä. Eniten hyödynnetty tukimuoto on taloudellinen sekä materiaalinen tuki jälkihuollossa. Työskentely jälkihuollossa on monipuolista, haastavaa ja vastuullista, sekä vahvaa erityisosaamista vaativaa. Jälkihuollon työntekijä on parhaimmillaan mahdollistamassa ja tukemassa onnistunutta aikuistumista.


Lue lisää ja syvennä

Itsenäistymistä ja hyvinvointia tukeva jälkihuolto ja nuorten aikuisten sosiaalityön mallinnus. – THL 2020.

Vaativaa tuhattaiturin työtä – lastensuojelun jälkihuollon henkilöstön osaamisen nykytila ja tarpeet: Savonia-artikkeli

Traumainformoitu työote

Lapsuuden ajan haitalliset kokemukset (englanniksi adverse childhood experiences eli ACE) – video.

Nepsy – neuropsykiatriset haasteet – #näeNepsy ry

Autismiliitto

Vertaisryhmätoiminta – THL


Testaa osaamisesi

Mitä tarkoittaa lyhenne ACE? Määrittele ja kerro, miten lapsuuden kokemukset vaikuttavat nuoren elämään?

Selvitä, mikä on ero työmenetelmän, työotteen/-orientaatio ja työvälineen välillä. Kerro jokaisesta kaksi esimerkkiä.

Mitä ovat toiminnalliset menetelmät? Määrittele ja kerro kolme esimerkkiä toiminnallisista menetelmistä?

Pohdi ammatillisen tuen ja vertaistoiminnan mahdollisuuksia nuorten parissa tehtävässä työssä.

Luettele viisi neuropsykiatrista vaikeutta/haastetta.