Mistä on kyse?

Jälkihuollon tuki- ja apumuodot ovat hyvin laaja ja pirstaleinen joukko palveluita. Toisilla jälkihuollon tuki on ainoastaan taloudellista tukea ja toisille kokonaisuus on moninaisempi. Tyypillistä on myös se, että jälkihuollon tukea tarvitaan tai otetaan vastaan pätkittäin. Voi käydä niin, että sijoituksen jälkeen täysi-ikäseksi tullessa aluksi tehdäänkin irtiottoa ja myöhemmin palataan avun piiriin. Tuen tarve voi vaihdella suurestikin jälkihuolto-oikeuden voimassaoloaikana.

Erityisen tärkeitä vaiheita jälkihuollon prosessissa ovat nivelvaiheet, joita ovat siirtyminen jälkihuollon piiriin sekä jälkihuollon tuen ja avun päättäminen nuoren aikuisen tullessa 25 vuoden ikään. Valmistautuminen itsenäistymiseen ja siirtyminen jälkihuollon piiriin tulisi aloittaa riittävän ajoissa, kuitenkin vähintään puoli vuotta ennen sijaishuollon päättymistä. Jälkihuollon päättyminen tulee olla hallittua ja suunnitelmallista. Jälkihuollon päätteeksi tehdään tarvittava suunnitelma jatkon tukitoimista.


Lue lisää ja syvennä

Lastensuojelun jälkihuollon toimintaohje – Koskien 18–24-vuotiaita aikuistuvia nuoria. 2022. Etelä-Pohjanmaa.

Mikä jälki jää? – opas (Huomaa julkaisuvuosi, osa asioista jo vanhentunut.)

Lastensuojelun käsikirja – THL 2023

Araneva, M. 2022. Lapsen suojelu: toteuttaminen ja päätöksenteko: käsikirja lapsen asioista päättävälle. Alma Talent. 2., uudistettu painos.

Ikkuna aikuistumiseen – Selvitys lastensuojelun jälkihuollon ja ilman huoltajaa maahan alaikäisenä tulleiden nuorten tuesta ja palveluista. Raportti 2/2022.


Testaa osaamisesi

Miten jälkihuollon tuki ja apu suunnitellaan?

Kuka suunnittelee jälkihuollon tuen ja avun?

Kenellä on jälkihuollon kustannusvastuu?

Mitä tarkoitetaan nivelvaiheilla ja miksi ne ovat erityisiä?