Mistä on kyse?

Digitaalisuus on keskeinen osa nuorten elämää. Nuorilla on oletusarvona, että heitä palvellaan digitaalisesti ja heille vuorovaikutus verkkoympäristössä on luontevaa (Soini & Tulensalo). Jälkihuollon piirissä oleva sukupolvi (noin 1996-2014 syntyneet) ei ole nähnyt koskaan maailmaa ilman sosiaalista mediaa tai internetiä. Nämä nuoret ovat rakentamassa digitaalista kulttuuria; tiedot sekä taidot navigoida digitalisoituvassa yhteiskunnassa ovat merkittävässä asemassa. (Digi- ja väestötietovirasto, 2021.) Aikuisten kuva nuorten digitaidoista on todella kapea. Vaikka nuoret ovat taitavia sosiaalisen median käyttäjiä, eivät taidot riitä pankkiasiointiin tai hakemusten täyttämiseen. ((Digi- ja väestötietovirasto, 2021.) Hämäläinen, 2023.)

Jälkihuollon palveluiden piirissä on paljon aikuistuvia nuoria, jotka ovat vaarassa digisyrjäytyä. Näiden nuorten elämään liittyy erityisiä haasteita, kuten koulutuksen ja työllistymisen haasteet. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten on huomattu käyttävän digitaalisia teknologioita paljon ikätovereitaan yksipuolisemmin ja vähemmän (Harju & Lauha, 2023). Työntekijöiden digiosaaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta nuorten medianluku- ja digitaidot vahvistuvat. (Hämäläinen, 2023.)


Lue lisää ja syvennä

Auta digiajan nuoria itsenäistymisen ja aikuistumisen tiellä – murretaan myytti diginatiiveista: Savonia-artikkeli (tekstiviite Hämäläinen 2023)

Digi- ja väestötietovirasto, 2021. Nuorten digitaidot -kartoitus 2021 Diginatiivimyyttiä murtamassa – Myös nuoret kaipaavat digitukea

Soini, S. & Tulensalo, H. Digitaalinen sosiaalityö lasten ja nuorten tukena. Pelastakaa Lapset ry

Digitaalista nuoristyön osaamiskeskus Verke ja YouTube kanava verkeorg


Testaa osaamisesi

Mitä tarkoittaa myytti diginatiiveista?

Mitä tarkoitetaan digitaidoilla?

Etsi kaksi digitaalista työkalua (verkkosivustoa, sovellusta) seuraavista teemoista hyödynnettäväksi jälkihuoltonuorten kanssa tehtävään työhön: taloustaitojen harjoittelu, mielenterveys, opiskelu, työelämä ja digitaidot.