Mistä on kyse?

Asiakassuunnitelmatyö on tärkeä osa suunnitelmallista lastensuojelun jälkihuoltoa. Suunnitelma on palvelulupaus nuorelle. Asiakassuunnitelman laatimisesta vastaa hyvinvointialueen lastensuojelun jälkihuolto. Tukea toteuttavat tarvittaessa monet toimijat. Yhteistyö toimijoiden välillä auttaa yhteensovittamaan ja turvaamaan nuorelle ja hänen läheisilleen tarjottavat palvelut. Asiakassuunnitelmaan kirjataan yhteistyössä nuoren ja tuen tarjoajien kanssa jälkihuollon tuen tarpeet, tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi. Suunnitelmaan kuvataan, millä palveluilla tai tukitoimilla tarpeisiin vastataan sekä miten suunnitelman toteutumista seurataan. (THL 2023.) Lastensuojelulaki velvoittaa asiakassuunnitelman tekemiseen jälkihuollon järjestämiseksi.


Lue lisää ja syvennä

Lastensuojelun käsikirja – THL 2023

Asiakassuunnitelmatyö lastensuojelun jälkihuollossa. Nuori on asiakassuunnitelman tähti – meillä on yhdessä vastuu aikuistumisen tuesta – THL:n Tiedä & Toimi -kortti.

Araneva, M. 2022. Lapsen suojelu: toteuttaminen ja päätöksenteko: käsikirja lapsen asioista päättävälle. Alma Talent. 2., uudistettu painos.

Lastensuojelun jälkihuollon toimintaohje – Koskien 18–24-vuotiaita aikuistuvia nuoria. Etelä-Pohjanmaa.

Lastensuojelun jälkihuolto on sinun oikeutesi -esite jälkihuollosta


Testaa osaamisesi

Mitä tarkoittaa, että asiakassuunnitelma on palvelulupaus?

Mitä asiakassuunnitelma sisältää?

Miten asiakassuunnitelmaa käytetään arvioinnin välineenä?

Listaa kolme nuorten antamaa ohjetta sosiaalialan ammattilaisille yhteistyöhön esimerkiksi asiakassuunnitelmapalavereissa.