Tekoälystä apua? Savonia-artikkeli

Aikuistuvan nuoren tukeminen laadukkain jälkihuoltopalveluin -hankkeessa yhtenä tavoitteena on kehittää jälkihuollon työtapoja, työkulttuuria ja palveluita. Hanketyöskentelyssä testattiin tekoälyä hyödyntävää sovellusta Chat GPT:ä ideoinnin ja uusien näköalojen avaajana.

Erilaisissa yhteyksissä on pohdittu teköälyn hyödyntämistä nuorten auttamiseksi virka-aikojen ulkopuolella. Usein avun tarve on akuutti ja ilmenee esimerkiksi illalla, jolloin harvoin on työntekijä tavoitettavissa. Voisiko automaatiota ja tekoälyä hyödyntää esimerkiksi ottamaan vastaan avunpyyntöjä ja reagoimaan niihin?

Tekoälyn hyödyntäminen on tätä päivää, mutta sen rajoitteet on ymmärrettävä sekä on oltava hyvin kriittinen sen tuottaman sisällön kanssa. Hanketyöskentelyssä se avasi kuitenkin ideointiin uusia väyliä. Kerromme artikkelissa Kun silta nousee pystyy kehittämistyössä – tekoäly auttaa, miten sovellusta hyödynnettiin sekä arvioimme kokemusta.

Lue kokonaan Savonia-artikkeli: Kun silta nousee pystyyn kehittämisessä – tekoäly auttaa tästä.