Jälkihuollon laatukriteeristö julki 24.10.2023 hankepäivässä

Ensimmäiset pääsivät tutustumaan jälkihuollon laatukriteereihin 24.10.2023 Savonian Iisalmen kampuksella. Vastaanotto oli myönteinen, ja sisältöä haluttiin päästä hyödyntämään heti työssä sekä opinnoissa. Erityisesti toimijakohtainen jaottelu koettiin erittäin hyödylliseksi, sillä jälkihuollon palveluissa on paljon vaihtelua alueittain.

”Laatukriteeristö ja jälkihuollon palvelumallinnus herättivät paljon keskustelua. Tilaisuudessa käytiin keskustelua esimerkiksi kriteeristön tulevaisuuteen suuntautuvasta visiomaisesta sisällöstä. Se nähtiin kahdella tavalla. Toisaalta sen nähtiin vievän hyvin kauas siitä, miten jälkihuoltoa tänä päivänä voidaan toteuttaa. Toisaalta koettiin, että on tarpeellista ja tärkeää luoda tulevaisuuden näkymiä, jotta kehittämistyötä voidaan suunnata oikein

Käytettävyyden näkökulmasta opittiin, että puhelimen näytöltä kriteeristön tarkastelu on haastavaa, sillä laajan sisällön selaaminen pieneltä näytöltä vaatii paljon sorminäppäryyttä ja kärsivällisyyttä.

Jälkihuollon palvelumallinnus sai myönteistä palautetta, ja sen koettiin konkretisoivan, miten laaja kokonaisuus jälkihuollon tuki on. Palvelumallinnuksen koettiin avaavan työntekijän roolin sekä osaamistarpeet erityisen hyvin.

Kuvassa hankkeen kaksi työntekijää seisoo esittelypöydän luona.

Odotamme innolla 1.12.2023 perjantaina klo 9.00-11.00 hankkeen päätöswebinaaria ja tilaisuutta kohdata kaikki jälkihuollon kehittämisestä kiinnostuneet sekä kriteeristön ja palvelumallinnuksen luomiseen osallistuneiden sidosryhmien edustajia. Samalla voit osallistua jälkihuollon asiantuntijaverkoston luomiseen. Lämpimästi tervetuloa! Lue tilaisuudesta lisää täältä.